Word Programında Grafik Nasıl Yapılır?

Word‘de sıfırdan basit bir grafik oluşturmak için, Ekle Grafik‘e tıklayın ve istediğiniz grafiği seçin.

 1. Ekleme Grafik‘i tıklatın.
 2. Grafik türünü tıklatın ve sonra istediğiniz grafiği çift tıklatın.
 3. Görüntülenen elektronik tabloda, varsayılan verileri kendi bilgilerinizle değiştirin.
 • 1. Adım Word programında anahattınızı açın, üst şeritteki Görünüm sekmesine gidin ve Anahat görünümüne geçmek için Anahat’ı seçin. 2. Adım İmlecinizi ilk başlığın altına getirin ve kelimeleri girin. Resim veya grafik eklemek için Ekle sekmesine gidin ve Dosyadan Resim Ekle simgesini seçin, resmi bulun ve slayt gösterisinde açın.

Word’de çizgi grafiği nasıl yapılır?

Çizgi grafikte çizim yapmak istediğiniz verileri seçin. Ekle sekmesinin Grafikler grubunda Çizgi ‘yetıklayın. İşaretçileri olan çizgi ‘ye tıklayın. Grafiğin grafik alanı tıklayın.

Grafik ekleme işlemi hangi sekmeden yapılır?

Grafik oluşturma

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.
 2. Ekle sekmesine tıklayın ve sonra Grafik ‘in yanındaki oka tıklayın.
 3. Bir grafik türüne tıklayın ve sonra eklemek istediğiniz grafiğe çift tıklayın.
 4. Excel’de, örnek verileri grafikte çizmek istediğiniz verilerle değiştirin.
You might be interested:  Sanat Tarihi Mezunu Ne Yapar?

Wordde pasta grafik nasıl yapılır?

Word

 1. Ekleme > Grafik ‘i tıklatın.
 2. Pasta ‘yı tıklatın ve ardından istediğiniz pasta grafiği çift tıklatın.
 3. Görünen elektronik tabloda, yer tutucu verilerini kendi bilgilerinizle değiştirin.
 4. Bitirdiğinizde, elektronik tabloyu kapatın.
 5. Grafiği tıklatın ve son dokunuşları eklemek için grafiğin yanındaki simgeleri tıklatın:

Word 2016 da grafik için Word Art hangi menüden ilave edilir?

Ekle sekmesindeki Metin grubunda WordArt ‘a tıklayın ve sonra istediğiniz WordArt ‘a tıklayın.

Word organizasyon şeması nasıl çizilir?

Ekle sekmesinde, Çizimler grubunda SmartArt’ı tıklatın. SmartArt Grafiği Seçme galerisinde, Hiyerarşi’yi tıklatın, bir kuruluş şeması düzenini (Kuruluş Şeması gibi) tıklatın ve Tamam’ı tıklatın. Metninizi girmek için aşağıdakilerden birini yapın: SmartArt grafiğinde kutunun içini tıklatın ve metninizi yazın.

Birleşik grafik nasıl yapılır?

Grafik araçları’ nı görüntülemek için birleşik grafiğe dönüştürmek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın. Tasarım > grafik türünü değiştir. Tüm grafikler sekmesinde, birleşik ‘ i seçin ve ardından Kümelenmiş sütun – ikincil eksende çizgi grafiğini seçin.

Google e Tablolar uygulamasında grafik eklemek için hangi menü kullanılır?

Grafik oluşturma

 1. Android telefonunuzda veya tabletinizde, Google E – Tablolar uygulamasında bir e -tabloyu açın.
 2. Grafiğinize dahil etmek istediğiniz hücreleri seçin.
 3. Ekle. Grafik ‘ e dokunun.
 4. İsteğe bağlı: Farklı bir grafik seçmek için Tür’ e dokunun. Ardından bir seçenek belirtin.
 5. Bitti’ye. dokunun.

Grafik oluşturmak için hangi menü kullanılır?

Temel grafik oluşturma Ekle sekmesini açmak için Alt+Alt+Windows, N tuşlarına basın. Grafik türü seçin: Birkaç kategori arasında değerleri karşılaştırmak için Sütun veya Çubukgrafik oluşturun. Sütun grafik oluşturmak için O tuşuna veya Çubuk grafik oluşturmak için B tuşuna basın.

Google e tablolar grafik nasıl yapılır?

Grafik oluşturma

 1. Bilgisayarınızda Google E – Tablolar ‘da bir e -tabloyu açın.
 2. Grafiğinize dahil etmek istediğiniz hücreleri seçin.
 3. Ekle. Grafik ‘i tıklayın.
You might be interested:  Toplum Için Sanat Hangi Akım?

Pasta dilimi grafik nedir?

Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektör grafiği) (İngilizce: “pie chart”, ” pasta grafiği”), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri görsel bir şekilde betimleyip özetlemek için hazırlanan; içindeki kategori dilimlerini orantısal olarak

Pasta dilimi tekniği nedir?

Pasta Dilimi (Grafiği) Tekniği işlevsel olmayan, bilişsel açıdan çarpıtılmış düşünce ve inançları in- celemede yaygın biçimde kullanılan pek çok bilişsel teknikten bir tanesidir.

Sütun grafiği nasıl yapılır word?

Word belgesinde, Grafik Ekle’>tıklayın. Sütun veya pasta grafiği gibi istediğiniz grafik türünü seçin ve Tamam’a tıklayın.

Word programında metni sütunlara nasıl böleriz?

Metni Sütunlara Dönüştürme Sihirbazı ile metni farklı sütunlara

 1. Bölmek istediğiniz metni içeren hücreyi veya sütunu seçin.
 2. Veri > Metni Sütunlara Dönüştür’ü seçin.
 3. Metni Sütunlara Dönüştürme Sihirbazı’nda, Sınırlandırılmış > İleri’yi seçin.
 4. Verileriniz için Sınırlayıcılar seçin.
 5. İleri’yi seçin.

Word’de sayfanın üstünde ve sol tarafında bulunan cetveller nasıl görüntülenir?

Cetvelleri gösterme

 1. Word > Tercihler > Görünüm (Yazma ve Yazım Denetleme Araçları altında) seçeneğine gidin.
 2. Ardından, Görünüm iletişim kutusunda Dikey cetvel kutusunu işaretleyin.

Alt üst simge gibi metin ayarları nereden yapılır?

Metne üst simge veya alt simge biçimlendirmesi uygulama Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda Yazı Tipi İletişim Kutusu Başlatıcısı’nı seçin. Yazı Tipi sekmesinde Efektler’in altında Üst simge veya Alt simge onay kutusunu seçin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *