Türk Sanat Müziği Makamları Nasıl Anlaşılır?

 • Türk müziği makam esasına dayanan tek sesli (Monofonic/Monodic) bir müziktir. Türk makamları çevre kültürlerde kullanılan makam geleneklerine benzemekle birlikte kendine özgü kullanım ve tavır özellikleri içerir.

Türk Sanat Müziği makamları kaç tanedir?

Türk müziğinde 16 adet basit makam vardır. Bunlar: Çargah Makamı, Buselik Makamı, Kürdî Makamı, Rast Makamı, Uşşak Makamı, Hicaz Makamı, Uzzal Makamı, Hümayun Makamı, Zirgüleli Hicaz Makamı, Neva Makamı, Tahir Makamı, Bayati Makamı, Muhayyer Makamı, Hüseyni Makamı, Karcığar Makamı ve Basit Suzinak Makamı’dır.

Uşşak makamı hangi notalardan oluşur?

Arel – Dr.Ezgi ve Abdülkadir Töre – Ekrem Karadeniz Ekolleri de Uşşak Makamını bugünkü haliyle ve bağımsız bir makam olarak kabul etmişlerdir. Dizisi: Yerinde ( la-dügah perdesi ) Uşşak Dörtlüsüne (KST), re-nevada Buselik Beşlisinin (TBTT) ilave edilmesinden oluşur.

Türk Sanat Müziği makamları hangi hastalıklara iyi gelir?

Hicaz Makamı: İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Buselik Makamı: Kalça, baş ağrısı ve göz hastalıklarına iyi gelir. Uşşak Makamı: Ayak ağrıları ve uykusuzluğa iyi gelir. Hüseyni Makamı: Karaciğer, kalp hastalıklarına, nöbet, gizli hummalara iyi gelir.

Türk Sanat Müziği nerede ortaya çıkmıştır?

Klasik Türk Sanat Müziği Osmanlılar zamanın da gelişmiş ve İsmail Dede Efendi ile başlamıştır. Daha çok Mevlevi ayinlerinde geniş yer bulmuştur. Bu müzik çeşidinde makamlara verilen önem büyüktür. Bazı kaynaklara göre 498 adet makam bulunduran Türk Sanat Müziğinin, bazı kaynaklar da ise 590 makam olduğu belirtilmiştir.

You might be interested:  Türk Sanat Müziği Nasıl Söylenir?

Türk sanat müziği çalgıları nelerdir?

Türk Müziği ile özdeşleşmiş olan 11 çalgıyı bir araya getirdik.

 • Bağlama. En karakteristik Türk Müziği çalgılarından biridir.
 • Kabak Kemane. Kökleri Orta Asya’ya dayanan bir çalgıdır.
 • Karadeniz Kemençesi.
 • Zurna.
 • Davul.
 • Def.
 • Yaylı Tambur.
 • Ud.

Bileşik makamlar kaç tanedir?

Yapısında çeşitli makam dizileri bulunduran makamlara Bileşik Makamlar denir. Bileşik Makamlar, karar perdesine göre 8 gurupta incelenir.

Uşşak makamı kısaca nedir?

Uşşak, Klasik Türk müziğinde ana makamlardan biridir. Dörtlü ve beşlinin ek yerindeki Neva perdesi makamın güçlüsüdür. Segâh perdesinin özellikle inişlerde 2-3 koma pes basılması gerekir. Uşşak Makamı “Aşıklar Makamı ” demektir.

Uşşak makamı çıkıcı mı?

Çizgideki sol Rast perdesidir. ı ) Genişlemesi: 1 ) Uşşak makamı çıkıcı, ağır başlı ve dini duygular uyandıran bir makamdır. Bu yüzden, makamın ağırbaşlılığının bozulmaması için genişlemesi, dâimâ dizinin pest tarafından durak altından yapılır. Bu da Yegâh perdesinde bir Rast beşlisi oluşturmakla elde edilir.

Rast makamı nasıl yapılır?

Rast, Klasik Türk müziğinde bir makam. Rast makamına durak sesinden başlanır, ya durakta veya güçlüde asma karar yapılır sonra tizdeki dörtlüsünde de gezinildikten sonra durak sesi olan SOL ile karar verilir.

Müzik Makamları hangi hastalıklarda kullanılır?

Musiki Makamlarının Hastalıklarla Olan İlgisi

 • Rast Makamı: Havale ve felç illetine devadır.
 • Irak Makamı: Har mizaçlılara, sersam ve hafakana faydalıdır.
 • İsfahan Makamı: Zihni açar, zekâyı artırır, anıları tazeler.
 • Zengule Makamı: Kalp hastalıklarının devasıdır.
 • Rehavi Makamı: Baş ağrısına devadır.

Neva makamı hangi hastalıklara iyi gelir?

12) NEVA MAKAMI: Göğsün sağ tarafına, böbreklere, omurilik, kalça ve uyluk bölgelerine etkisi vardır. Üzüntüyü giderir ve lezzet verir. Gönül okşayan makam adıyla bilinir.

Isfahan makamı neye iyi gelir?

İsfahan makamı: Zihni açar, zekâyı keskinleştirir, anıları tazeler. Soğuk algınlığı ve ateşli hastalıklardan korur. Farabi’ye göre İsfahan makamı insana hareket kabiliyeti, güven hissi verir. Gün batarken etkilidir.

You might be interested:  Yılbaşında Hangi Sanatçı Nerede 2020?

Türk sanat müziği şarkıları hangileri?

Hoş Bir Seda Gibi Kulaklarımıza Dolan 23 Türk Sanat Müziği

 • Zeki Müren – Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar.
 • Bülent Ersoy – Çile Bülbülüm.
 • 3. Muazzez Ersoy – Kırmızı Gülün Alı Var.
 • Hamiyet Yüceses – Bakmıyor Çeşm-i Siyah.
 • Selma Hünel – Bir İhtimal Daha Var.
 • Emel Sayın – Duydum ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini.

Türk Sanat Müziği genel özellikleri nelerdir?

Bu müzik türünün özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Her şarkı belli bir makamda okunur.
 • Şarkılarda hem ilahi hem de beşeri aşk anlatılır.
 • Günümüze kadar ulaşan yaklaşık 100 makam vardır.
 • Tambura, tulum, nağara ve zilli maşa, Türk sanat müziğine özgü enstrümanladır.

Türk Sanat Müziği bestecileri kimlerdir?

“Klasik Türk müziği bestecileri ” kategorisindeki sayfalar

 • Abdi Efendi (Tulum)
 • Abdullah Yüce.
 • Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı)
 • Abdülkadir Meragi.
 • Abdülkadir Töre.
 • Ahmet Çalışır.
 • Ahmet Irsoy.
 • Ahmet Üstün (şarkıcı)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *