Sütun Grafik Nasıl Yapılır?

 • Sütun grafiği nasıl çizilir sorusu ile devam edecek olursak. Sütun grafiği oluşturmak için elektronik tablodaki verilerin girilmesi, verilerin seçilmesi gereklidir. Sütun grafiği çizmek için bir örnek vermek gerekli olacak. Sütun grafiği örnekleri nden birini verecek olursak.

Excel’de nasıl sütun grafiği yapılır?

Sütun grafiği oluşturmak için şu adımları izleyin: E-posta iletisinde, Grafik Ekle’>tıklayın. Grafik Ekle iletişim kutusunda Sütun seçeneğine tıklayın,istediğiniz sütun grafiği seçeneğini belirtin ve Tamam’a tıklayın. Excel bölme penceresinde açılır ve çalışma sayfasında örnek veriler görüntüler.

Grafik çizimi yapabilmek için gerekli olan veriler nasıl seçilir?

Grafik oluşturma

 1. Grafik için veri seçin.
 2. Ekle > Önerilen Grafikler ‘i seçin.
 3. Önerilen Grafikler sekmesindeki grafiklerden birini seçerek bunun ön izlemesini görüntüleyin.
 4. Bir grafiği seçin.
 5. Tamam’ı seçin.

Birleşik grafik nasıl yapılır?

Grafik araçları’ nı görüntülemek için birleşik grafiğe dönüştürmek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın. Tasarım > grafik türünü değiştir. Tüm grafikler sekmesinde, birleşik ‘ i seçin ve ardından Kümelenmiş sütun – ikincil eksende çizgi grafiğini seçin.

Excel sütun grafiği nedir?

Sütun grafiği, verileri grafiğe yatay olarak bakan dikey çubuklar halinde temsil eder. Diğer grafikler gibi, bir sütun grafiğinin X ekseni ve Y ekseni vardır. Genellikle, X ekseni yılı, dönemleri, adları vb. Temsil eder ve Y ekseni sayısal değerleri temsil eder.

You might be interested:  Bilim Sanat Sınavı Ne Zaman 2019?

Excel çizgi grafik nasıl yapılır?

Örnek çalışma sayfası verilerini boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya çizgi grafikte çizdir etmek istediğiniz verileri içeren çalışma sayfasını açın. Çizgi grafikte çizim yapmak istediğiniz verileri seçin. Ekle sekmesinin Grafikler grubunda Çizgi ‘yetıklayın. İşaretçileri olan çizgi ‘ye tıklayın.

Excel programındaki grafikler nedir?

Excel Grafik Türleri. Grafikler verilerin görsel bir gösterimidir. Grafiğin grafik biçimi, çok miktarda verinin ve farklı diziler arasındaki ilişkinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Sütun (Column) grafikler çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş verilerin karşılaştırılmasını sağlar.

Grafik oluşturmak için hangi menü kullanılır?

Temel grafik oluşturma Ekle sekmesini açmak için Alt+Alt+Windows, N tuşlarına basın. Grafik türü seçin: Birkaç kategori arasında değerleri karşılaştırmak için Sütun veya Çubukgrafik oluşturun. Sütun grafik oluşturmak için O tuşuna veya Çubuk grafik oluşturmak için B tuşuna basın.

Grafik şeklini hangi sekmeden değiştirilir?

Grafik öğelerinin biçimlendirme stilini el ile değiştirme Grafiğe tıklayın. Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları’nı görüntüler. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku, ardından da istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

Excelde kaynak veri silindiğinde grafikte hangisi meydana gelir?

Grafiği yaratmak için kullandığınız tablo verileri silindiğinde grafik silinmez; yalnızca grafiğin tüm verileri temizlenir.

Birleşik grafik nedir?

Birleşik grafik, sütun grafiğinin özellikleriyle çizgi grafiğinin özelliklerini birleştirmenizi sağlar: bir ifadenin değerlerini sütunlar olarak gösterirken, diğer bir ifadenin değerlerini çizgiler veya semboller olarak gösterebilirsiniz.

Microsoft Excel programında grafiğin eksenleri grafik seçildiğinde aktif hâle gelen grafik araçları bölümündeki hangi sekme ve seçenek ile eklenip kaldırılabilir?

Kaldırmak istediğiniz ikincil eksenin görüntülendiği grafiğe tıklayın. Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları ‘nı görüntüler. Düzen sekmesinin Eksenler grubunda Eksenler ‘e tıklayın, İkincil Dikey Eksen ‘e veya İkincil Yatay Eksen ‘e tıklayın ve sonra da Yok’a tıklayın.

You might be interested:  Grafik Analizi Nasıl Yapılır?

Grafik nedir çeşitleri nelerdir?

Grafik Türleri

 • Bir Grafik Türü ve Yapılandırma Seçme. Bir grafik türü seçmek için, grafiğin neyi göstermesini istediğinizi dikkate alın.
 • Pasta Grafikler. Pasta grafikler, oranların vurgulanması için faydalıdır.
 • Sütun Grafikler.
 • Çubuk Grafikler.
 • Çizgi Grafikler.
 • Alan Grafikleri.
 • Sütun-Çizgi Grafikleri.
 • Radar Grafikleri.

4 sınıf sütun grafiği nedir?

Sütun grafiği: Verilerin dörtgensel bölgeler ile gösterildiği grafiklere sütun grafiği denmektedir. Bu sütün grafiğinin farklı özellikleri bulunmaktadır ve buna uygun şekilde işlem yapılmalıdır. Şimdi sütün grafiğinin nasıl özellikleri vardır bunları inceleyelim. – Sütun genişlikleri mutlaka eşit olmalıdır.

Yığılmış sütun grafiği nedir?

Sütunları yan yana görüntüleyen Çoklu Çubuk Grafiği ‘nin aksine Yığılmış Çubuk Grafikleri, çoklu veri setinin sütunlarını birbiri üzerinden böler. Daha büyük bir kategorinin daha küçük kategorilere nasıl bölündüğünü ve her parçanın ilişkisinin toplam miktar üzerindeki oranını göstermek için kullanılırlar.

Excelde XY türü grafikleri nerede kullanırsınız?

Microsoft Office Excel 2003 ve önceki Excel sürümlerinde şu adımları izleyin: Ekle menüsünde Grafik ‘i tıklatın. Grafik Sihirbazı – Adım 1 / 4 – Grafik Türü iletişim kutusunda, Standart Türler sekmesini tıklatın. Grafik türü altında, XY (Dağılım) seçeneğini ve sonra da İleri’yi tıklatın.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *