Şiirde Edebi Sanat Nasıl Bulunur?

 • Bir metnin ya da şiirin sanatsal özelliklerine bakmak için kullanılan edebi sanatlara bakmak yeterli olacaktır. Edebi Sanat Türleri Genel olarak edebi sanatları 3 grupta inceleyebilir ve mecaza, anlama ve söze dayalı sanatlar olmak üzere ayırabiliriz.

Şiirde edebi sanat nedir?

Edebi sanat nedir? Dilin gerçek ve mecaz anlamlarını kullanarak, az kelime ile çok şey ifade etmek, anlam ilgisi kurmak ve seslerin değerlerinden yararlanmak amacıyla kullanılan güzel söz söyleme sanatıdır.

Edebi sanatlar nelerdir ve özellikleri?

Bu sanatlara “ edebî sanatlar ” adı verilir. İnce duyguların, estetik duyarlığın ürünü olan edebî sanatlar, Türk edebiyatında geniş yer tutar.

 • Teşbih (Benzetme)
 • İstiare (Eğretileme)
 • Mecaz (Değişmece)
 • Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)
 • Kinaye (Değinmece)
 • Tariz (Tersini Söyleme)
 • Teşhis (Kişileştirme)
 • İntak (Konuşturma)

Can kafeste durmaz uçar gider bir gün elbet dizesinde hangi söz sanatı vardır?

Benzetmenin iki temel unsurundan (benzetilen ve benzeyen) sadece biri söylenerek yapılan teşbihe “istiare” denir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı vardır? A) Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet. B) Ölüler, hepimiz için yalvarın Allah“a!

Edebi sanatlar nelerdir ve örnekler?

Edebi Sanatlar Nelerdir?

 • Teşbih (Benzetme)
 • Teşbih-i Beliğ
 • İstiare.
 • Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)
 • Teşhis (Kişileştirme)
 • İntak (Konuşturma)
 • Tenasüp (Uygunluk)
 • Kinaye (Değinmece)
You might be interested:  Bilim Sanat Sınavı Ne Zaman Açıklanacak?

Söz sanatları nedir 10 sınıf?

SÖZ SANATLARI

 • TEŞBİH (BENZETME)
 • İSTİARE (Eğretileme)
 • MECAZ-I MÜRSEL (Ad Aktarması)
 • KİNAYE.
 • TEŞHİS (Kişileştirme) ve İntak (Konuşturma)
 • TARİZ (İğneleme, söz dokundurma)
 • TENASÜP (uyum, uygunluk)
 • TEVRİYE (Çift gerçek anlamlı, )

Edebi söz ve anlam sanatları nelerdir?

Söz Sanatları Nelerdir? Türk edebiyatında kullanılan söz sanatları; mecaza dayalı, anlama dayalı ve söze dayalı olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Teşbih, istiare, mecazı mürsel, kinaye ve teşhis en sık kullanılan mecaza dayalı söz sanatlarıdır. Bunların yanı sıra; intak, tariz ve mecaz da bu gruba dahil edilmektedir.

Turkce Cinas ne demek?

Yazılışları ve söylenişleri aynı, ama anlamları farklı iki kelimenin bir arada kullanılma sanatıdır.

Teşbih nedir ve örnekler?

Sözü daha etkili duruma getirmek için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan güçsüzü olanı güçlü olana benzetmektir. Bu öğelerin kullanılıp kullanılmaması açısından da üç çeşit benzetme vardır: – Çocuk tilki gibi kurnaz biriydi.

Tenasüp nedir ve örnekleri?

Anlam yönünden birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanmaktır. Karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması tenasüp değildir. ÖRN: Lâleyi sümbülü, gülü hâr almış.

Kinaye nedir ve örnekleri?

Kinayeden; karşıdakini incitmeden iğnelemede, hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır. Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır. Örnekler: * “Arkadaşın dayısı güçlüdür, halleder.”

Tezat ne demek söz sanatları?

Tezat (Karşıtlık) Söz Sanatı Tezat (Karşıtlık):İki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesidir. Gece ile gündüz zıt iki kavramdır,düşünce değildir. Oysa tezat, kavramların zıtlığında değil, düşüncenin zıtlığındadır.

Söz sanatları nedir kaça ayrılır?

Söz sanatları 18 ayrı dala ayrılır;

 • Benzetme (Teşbih): Özellikleri zayıf olan kişilerin kuvvetli olan varlıklara benzetilmesi sanatıdır.
 • Eğretileme (İstiare): Yalnızca benzetilen ve benzeyen ile kurulan benzetme sanatına denmektedir.
You might be interested:  Grafik Tasarımı Ne Yapar?

Söz sanatları nedir 8 sınıf?

Türkçede sıklıkla kullanılan diğer söz sanatları şu şekilde sıralanabilir: Tariz (Dokundurma) – Tezat (Karşıtlık) Tecahül-ü Arif (Şairin bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi yapması.)

 • Mübalağa (Abartma)
 • Teşbih (Benzetme)
 • Tezat:
 • Kişileştirme:
 • Konuşturma.

Söz sanatı nedir 7 sınıf?

Söz sanatları özellikle şairler tarafından etkili ve güzel söz söyleyebilmek amacıyla kullanılmıştır. 7. sınıf Türkçe dersi öğretim programında yer verilen söz sanatları benzetme, kişileştirme, konuşturma, abartma ve zıtlık’tır.

Endüstriyel Sanatlar nedir?

Pratik ( Endüstriyel ) sanatlar (zanaat): Estetik kaygıdan uzak ve hayatı kolaylaştırmak için ele alınmış olan sanat dalı şeklindedir. Bu doğrultuda duvarcılık, çinicilik, dokumacılık, halıcılık, silah işçiliği, kunduracılık ya da tesbihçilik gibi daha birçok seçenek yer alır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *