Sanatçı Sigortası Nasıl Yapılır?

Sanatçı sigortası primi ne kadar?

4056 sayılı Yasaya göre yapılacak olan sanatçı borçlanmalarında, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için borçlanma primi ödenmesi öngörülmüş olup, bu sigorta kolları için ödenmesi gereken prim oranı ise toplam % 20’dir.

Oyunculuk da sigorta var mı?

– Oyuncular işveren yapımcılar tarafından sigortalanmalı. Esas mesele oyuncuyla yapımcı arasındaki ilişkinin, işçi-işveren ilişkisi haline gelmesi. Yapımcının işveren sorumluluklarını yerine getirmesi. Sigorta bunlardan bir tanesi.

Sanatçılar hangi sigorta?

Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanuna 6111 sayılı Kanunla eklenen ek madde 6’dan önceki hukuki duruma bakıldığında, bir iş sözleşmesine göre çalışan sanatçılar, m.4/I, (a) bendi uya- rınca, herhangi bir sigortalıdan ayrımsız olarak tüm sigorta kollarına tabi zo- runlu sigortalı statüsünde olmaktadırlar.

Sanatçı gün sayısı ne demek?

Aylık çalışma gün sayısı bildirimi 30 gün olursa sorun yok ama bildirilen süre 10 günden çok ama 30 günden az olursa 30 günden eksik kalan süreleri sanatçı (veya şoför) isterse isteğe bağlı sigorta kapsamında SGK ya ay be ay ödeyebilecek.

Sosyal Sigortaya organize eden aktör nedir?

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sosyal güvenlik sistemi devlet tarafından organize edilmektedir. Bu sosyal sigorta kuruluşları ise, ILO’nun belirlemiş olduğu riskler doğrultusunda, sosyal güvenlik hizmeti vermektedir.

Işsizlik sigortası primi kim tarafından karşılanır?

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur.

You might be interested:  Sanat Ne Demek Sözlük Anlamı?

Oyuncular Bağkurlu mu?

Serbest Meslek Makbuzu açmayan oyuncularla ise çalışmıyorlar. Oyuncular, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4A (Eski SGK- İşçi) statüsünde sigortalanması gereken işçilerdir.

Kültür Bakanlığı sanatçı kartı ne işe yarar?

Sanatçı Tanıtma Kartı sahibi olanlar, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor ve geleneksel sanatların tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Müziksen nedir?

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası’nın ( Müzik-Sen ) adını pandemi sürecinde duydum ve “Müzik sektöründeki insanlar nihayet organize olabildi” diye düşündüm. Mail kutuma geçtiğimiz günlerde Müzik- Sen ‘den “Tüm müzisyen arkadaşlarımıza açık çağrımızdır.

5510 sayılı kanun ne demek?

MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi

Uzun vade gün sayısı nedir?

Bu şartlar yerine getirildiği takdirde (Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününün tamamlanmasıyla) Sigorta Güvenlik Kurumu tarafından, vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ortalama 5000-7000 prim gün sayısı ile emekli olmaya hak kazanırsınız.

Uzun vade gün sayısı ne işe yarar?

Sigorta dökümünüzün yer aldığı sayfada ayrıca Toplam Uzun Vade Gün Sayısı yer almaktadır. Bu emeklilik için ödenen prim gün sayısını ifade etmektedir. Detaylı hizmet dökümünde, çalıştığınız işyerlerinin ticari unvanı, adınıza yatırdığı prim tutarı ve kaç gün için ödeme yaptığı, çalıştığınız meslek kodu görülmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *