Sanat Hamisi Ne Demek?

Hamisi olmak ne demek?

Hami kelimesinin anlamı ise koruyucu olarak bilinmektedir. Hamisi kelimesinin anlamı da koruyucusu anlamına gelmektedir. Bir kimsenin, oluşumun ya da başka bir yapının koruyucusuna hamisi denmektedir.

Hamişine ne demek?

Mektup kağıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce hamiş olarak ifade edilir. Aynı zamanda mektup kapsamında bir not olarak da söylemek mümkündür. Eski zamanlarda daha çok kullanılan ve ayrıca birçok eserde ve kaynakta karşılaşılan bir kelime olarak da öne çıktığını söylemek gerekir.

Esrik bir gezinti ne demek?

Herhangi bir nedenle kendinden geçmek, gaşyolmak. Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek.

Hamise ne demek?

Osmanlılarda sivil aşamaların ilk basamağı.

Muzır ne de?

(ﻣﻨﺬﺭ) sıf. ve i. (Ar. inẕār “korkutmak, sakındırmak”tan munẕir) Doğru yola sevketmek için kötü yolda olanın başına gelecekleri haber vererek korkutan, korkutup sakındıran (kimse).

Eski dilde Hamiş ne demek?

hamiş / hâmiş Mektubun altına ilave edilen yazı, hâşiye, dipnot.

Hamış ne demek TDK?

Hamis ne demek TDK? a. (ha:miş) esk. Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not: “Demir Bey mektubuna şu hamişi ilave etti.” -R. H.

Pi pi kaydın mı?

tarık akan ve de necla nazırın oynadığı bir filmde necla nazır,tarık akanın cüzdanını yürütmüştür ve hamişine nanay pi pi kaydın mı kızım diyen amcasınaevelallahdiyerekten cevap verir. ateş böceği filminden efsanevi replik.

You might be interested:  2018 Bilim Sanat Sınavı Ne Zaman?

Esrikleşin ne demek?

felsefi anlam: kişinin, duyulur dünyanın dışına çıkarak kendinden geçmesi, kendini tanrı’yla birleşmiş sayması durumu.

Dalında biteviye ne demek?

yilmadan, hic bikmadan, tekrar tekrar yeniden, mutemadiyen.

Yalımı ne demek?

Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule. Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama. Ateşten ve yanıcı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şekillere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım.

Haminnine ne demek?

anneannenin, babaannenin ya da dedenin annesi. sulaledeki yasi cok ilerlemis kadinlara da denir. “hanım anne” ifadesinin deforme olmuş halidir. anneannenin annesine denir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *