Sanat Eseri Künyesi Nasıl Yazılır?

Sanat eseri için künye bilgisi aşağıdaki gibi olmalıdır: Sanatçı adı, Yapıt adı (italik), tarih, malzeme/teknik, boyut (örneğe bkz.) Pablo Picasso, Avignonlu Kızlar, 1907, Tuvale Yağlıboya, 244 x 234 cm.

Sanat eser künyesi nedir?

Kitap künyesi; tarih, roman, edebiyat, genel kültür gibi farklı alanlardaki tüm kitapların ne zaman ve kimin tarafından yazıldığını gösteren bir bilgi listesidir. Yani kısacası, kitap hakkındaki tüm gerekli bilgilerin yer aldığı bölüme kitap künyesi adı verilir.

Makalede cilt sayısı nerede yazar?

Atıfta bulunulan kaynak ciltlerden oluşuyorsa cilt numarası, sayfa numarasından önce yazılır ve “C.” kısaltması ile belirtilir. İngilizce makalelerde cilt için “Vol.” kısaltması kullanılır.

Makale adı nasıl yazılır?

Yazar adları, önce soyadı daha sonra adın ilk harfi büyük olarak yazılır. Birden çok yazarı olan makalelerde ilk yazar soyadı ve adından sonra, diğer yazarlar ad soyadı sırasına göre belirtilir. Yazarı belli olmayan makalelerde, makale başlığı yazar adı yerine, yayın tarihinin önüne yazılır.

Kitap künyesi nasıl yazılır örnek?

Yazar Soyadı, Adının Baş harfi., “Bölümün/makalenin başlığı”, Kitabın adı, Haz. Adının baş harfi Soyadı, Yayın yeri, Yayınevi, Yılı, Sayfa numaraları.

Yayının künyesi ne demek?

yapılan ilgili araştırmanın kimlerle, kaç kişiyle ve hangi yöntem(ler)le ve teknik(ler)le yapıldığı gibi temel bilgilerin verildiği açıklamalardır-bölümdür. yayının yazım klavuzuna göre verilen detaylı araştırma id denebilir.

You might be interested:  Ulusun Korkma Nasıl Böyle Bir Imanı Boğar Edebi Sanat?

Kaynakçada ünvan nasıl yazılır?

Yazarların Adı Soyadı, Eserin İsmi, Yayınevi/Kitabevi Bilgisi, Yayın Yeri, Yayın Yılı, Sayfa No. Ali Sevim- Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1995, s. Not, dipnot ve kaynakçada yazarların Prof Dr., Doç. Dr. gibi unvanları yazılmaz.

Makalede alıntılar nasıl yazılır?

Alıntılar: Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise sayfanın sağından ve solundan1 cm içeride, blok hâlinde italik olarak verilmelidir.

Makalede Kisaltmalar nasıl yazılır?

Kısaltmalar: Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası veya ulusal kabul edilen kısaltmalar şekilde olmalı, ilk kullanıldıkları yerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir. Bundan sonra, tüm metin boyunca kısaltılmış şekil kullanılmalıdır.

Makale Kaynakçası nasıl yazılır örnek?

Makalede Kaynakça Nasıl Yazılır?

  1. Yazarın Adı (soyadı, adı şeklinde)
  2. Eserin Yayın Tarihi (ayraç içinde yazılır )
  3. Makale Adı (başka bir makaleden yararlanılması durumunda)
  4. Dergi Adı (koyu ya da italik font kullanılır)
  5. Eserlerin Cilt Numarası, Sayısı, Sayfa Numaraları

Kitap ismi Kaynakçaya nasıl yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül “,” işareti konulur.

Bir makalenin giriş kısmı nasıl yazılır?

Makalenin “ Giriş ” kısmının maksimum 1 (bir) sayfadan oluşmasına özen gösteriniz. “ Giriş ” kısmının temel amacı, hazırlanan yayınla ilgili, araştırmacıya konu veya problem hakkında ön bilgi sunmaktır. Bu ön bilgiyi sunarken fazla detaylı ve gereksiz cümlelerden kaçınınız.

Künye bilgileri nasıl yazılır?

Bibliyografik Künye Sıralaması Nasıl Olur? Bibliyografik künyelerde öncelikle yazar soyadı ve sonrasında yazarın adı yazılır. Ardından eserin adı yazılır. En son ise eserin yayınevi ile yayın yeri yazılır.

You might be interested:  Sanat Dergisi Nasıl Hazırlanır?

Yayınevi nasıl yazılır?

Doğru kullanımı Yayınevi şeklinde olmalıdır.

Asker künyesi üzerinde ne yazar?

Künye; Askerde Boyuna Zincir İle Asılan,Paslanmaz Çelikten Yapılan,Üzerinde Ad-Soyad,Tc kimlik no,Tertibi,Dini,Kan Grubu,Bilgileri yazılan, İki Adet Olan Metal Plakalardır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *