Pasta Grafik Nasıl Çizilir?

Word

 1. Ekleme > Grafik‘i tıklatın.
 2. Pasta‘yı tıklatın ve ardından istediğiniz pasta grafiği çift tıklatın.
 3. Görünen elektronik tabloda, yer tutucu verilerini kendi bilgilerinizle değiştirin.
 4. Bitirdiğinizde, elektronik tabloyu kapatın.
 5. Grafiği tıklatın ve son dokunuşları eklemek için grafiğin yanındaki simgeleri tıklatın:
 • Pasta grafiği verilerinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Pasta grafikleri için veriler. Insert Pasta veya Halka Grafik Ekle ‘yi tıklatın ve ardından istediğiniz grafiği seçin.

Bilgisayarda grafik çizimi nasıl yapılır?

Grafik oluşturma

 1. Grafik için veri seçin.
 2. Ekle > Önerilen Grafikler’i seçin.
 3. Önerilen Grafikler sekmesindeki grafiklerden birini seçerek bunun ön izlemesini görüntüleyin.
 4. Bir grafiği seçin.
 5. Tamam’ı seçin.

Pasta dilimi grafik nedir?

Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektör grafiği) (İngilizce: “pie chart”, ” pasta grafiği”), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri görsel bir şekilde betimleyip özetlemek için hazırlanan; içindeki kategori dilimlerini orantısal olarak

Worde grafik nasıl eklenir?

Word ‘de sıfırdan basit bir grafik oluşturmak için, Ekle > Grafik ‘e tıklayın ve istediğiniz grafiği seçin.

 1. Ekleme > Grafik ‘i tıklatın.
 2. Grafik türünü tıklatın ve sonra istediğiniz grafiği çift tıklatın.
 3. Görüntülenen elektronik tabloda, varsayılan verileri kendi bilgilerinizle değiştirin.
You might be interested:  Mimari Hangi Sanat Alanında Yer Almaktadır?

PowerPoint çizgi grafiği nasıl yapılır?

PowerPoint ‘de sıfırdan basit bir grafik oluşturmak için, Ekle > Grafik ‘e tıklayın ve istediğiniz grafiği seçin. Ekle sekmesinde, Çizimler grubunda Grafik ‘e tıklayın. Grafik Ekle iletişim kutusunda, grafik türlerinde gezinmek için oklara tıklayın. İstediğiniz grafik türünü belirleyin ve Tamam’a tıklayın.

Bilgisayardan sütun grafik nasıl yapılır?

Sütun grafiği oluşturmak için şu adımları izleyin: E-posta iletisinde, Grafik Ekle’>tıklayın. Grafik Ekle iletişim kutusunda Sütun seçeneğine tıklayın,istediğiniz sütun grafiği seçeneğini belirtin ve Tamam’a tıklayın. Excel bölme penceresinde açılır ve çalışma sayfasında örnek veriler görüntüler.

Birleşik grafik nasıl yapılır?

Grafik araçları’ nı görüntülemek için birleşik grafiğe dönüştürmek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın. Tasarım > grafik türünü değiştir. Tüm grafikler sekmesinde, birleşik ‘ i seçin ve ardından Kümelenmiş sütun – ikincil eksende çizgi grafiğini seçin.

Pasta daire dilimi grafiğinde yüzde neyi ifade etmektedir?

Sunumlar ve ofislerde yaygın olarak kullanılan Pasta Grafikler, bir daireyi orantılı bölümlere bölerek, kategoriler arasında oranlar ve yüzdeler göstermeye yardımcı olur. Her bir yay uzunluğu her bir kategorinin bir oranını temsil ederken, tam daire % 100’e eşit olan tüm verilerin toplamını temsil eder.

Pasta dilimi tekniği nedir?

Pasta Dilimi (Grafiği) Tekniği işlevsel olmayan, bilişsel açıdan çarpıtılmış düşünce ve inançları in- celemede yaygın biçimde kullanılan pek çok bilişsel teknikten bir tanesidir.

Pasta grafiği nedir nerelerde kullanılır?

Excel’de Pasta Grafik nerede kullanılır?

 • Yalnızca tek bir veri dizisi olduğunda.
 • Verilerinizin hepsi sıfırdan büyük veya eşitse.
 • En fazla 6-7 kategori olduğunda. ( Daha net okunması için)
 • Bir bütünü kapsayan verileriniz olduğunda.

Word’de çizgi grafiği nasıl yapılır?

Çizgi grafikte çizim yapmak istediğiniz verileri seçin. Ekle sekmesinin Grafikler grubunda Çizgi ‘yetıklayın. İşaretçileri olan çizgi ‘ye tıklayın. Grafiğin grafik alanı tıklayın.

You might be interested:  Grafik Tasarım Nasıl Anlatılır?

Word 2016 da grafik için Word Art hangi menüden ilave edilir?

Ekle sekmesindeki Metin grubunda WordArt ‘a tıklayın ve sonra istediğiniz WordArt ‘a tıklayın.

Wordde pasta grafik nasıl yapılır?

Word

 1. Ekleme > Grafik ‘i tıklatın.
 2. Pasta ‘yı tıklatın ve ardından istediğiniz pasta grafiği çift tıklatın.
 3. Görünen elektronik tabloda, yer tutucu verilerini kendi bilgilerinizle değiştirin.
 4. Bitirdiğinizde, elektronik tabloyu kapatın.
 5. Grafiği tıklatın ve son dokunuşları eklemek için grafiğin yanındaki simgeleri tıklatın:

Microsoft PowerPoint programında grafik eksenlerini etiketlemek için ne kullanılır?

Grafikte kategori etiketleri için yeni metin kullanma ve kaynak veri metnini değiştirmeden bırakma

 • Değiştirilecek kategori etiketlerine sağ tıklayın ve Veri Seç’e tıklayın.
 • Yatay (Kategori) Eksen Etiketleri’nin altındaDüzenle’ye tıklayın.
 • Eksen etiketi aralığına,kullanmak istediğiniz etiketleri virgülle ayırarak girin.

Microsoft PowerPoint programında grafiğin bir bütün olarak düzenini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

Düzen sekmesine tıklayın ve aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın: Etiketler grubunda, değiştirmek istediğiniz grafik etiketi için bir düzen seçeneğine tıklayın. Eksenler grubunda, eksen için bir düzen seçeneğine ya da değiştirmek istediğiniz kılavuz çizgilerine tıklayın.

PowerPoint hareketli animasyon nasıl yapılır?

Nesneye hareket yolu ekleme Animasyon eklemek istediğiniz nesneyi tıklatın. Animasyonlar sekmesinde Animasyon Ekle’yi tıklatın. Aşağı kaydırarak Hareket Yolları bölümüne gelin ve bunlardan birini seçin. İpucu: Özel yol seçeneğini seçerseniz, nesnenin çekmesi istediğiniz yolu çizebilirsiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *