Ilim Ve Fen Ve Ihtisas Nerede Varsa Sanat Nerede Varsa Gidip Öğrenmeye Mecburuz?

İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz. Çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek ise boşuna yorulmak terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.

Ilim ve fen nerede ise oradan alacağız?

İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.

Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız ne demek?

» Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. » Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

You might be interested:  Dün Ölen Sanatçı Kim?

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır sözü Atatürk’ün hangi yönünü gösterir?

Bu yoğun yaşamında hiçbir zaman okumayı ve öğrenmeyi bırakmadı. ‘ Benim manevi mirasım bilim ve akıldır ‘ sözüyle bir ülkenin geleceği için bilime ve akla bağlı olduğunu söyleyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin de geleceğinin bilimden ve akıldan geçeceğini her zaman vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk bilim insanı mıdır?

Atatürk bir bilim adamı değildir.

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır sözü hangi ilke ile ilgilidir?

Akılcılık. Atatürk, ”Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir doğma ve hiçbir kalıplaşmış kurala bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır ”. sözüyle bilime ve akla verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır.

Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir fendir nedir?

” Hayatta en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir; ilmin ve feninin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır.” Atatürk.

Atatürk bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız?

Mustafa Kemal Atatürk: Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız … – Evrim Ağacı Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

Atatürk bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız ve herkesin kafasına koyacağız?

=> Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz.

Bilim nedir Atatürk?

Mustafa Kemal Atatürk ‘e göre bilim evrenseldir ve gerçeğe götüren bir yol göstericidir. Atatürkçülük, bilimin ve bilimsel düşüncenin temele alındığı Atatürk ilke ve inkılâpları demektir. Atatürkçülük (Atatürkçü Düşünce Sitemi) her şeyden önce akılcıdır.

You might be interested:  Gta 5 Pc Grafik Ayarları Nasıl Yapılır?

Laiklik bütünleyici ilkeleri nelerdir?

Bütünleyici İlkeler

  • AKILCILIK VE BİLİMSELLİK.
  • ÇAĞDAŞÇILIK VE BATILILAŞMA.
  • İNSANLIK VE İNSAN SEVGİSİ
  • MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK, ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ
  • MİLLİ EGEMENLİK.
  • ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK.
  • YURTTA BARIŞ, CİHANDA BARIŞ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk kimdir?

Mustafa Kemal Atatürk (1881 – 10 Kasım 1938), Türk asker, devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunda görev yapan Atatürk; Çanakkale Cephesi’nde miralaylığa, Sina ve Filistin Cephesi’nde ise Yıldırım Orduları komutanlığına atandı.

Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin sözünden ne anlıyorsunuz?

Onun bu sözü bilime ne denli önem verdiğini gösterir. Atatürk, teknoloji ve bilimin gelişmesiyle beraber bilimin, söylemiş olduğu bir sözle çelişmesi durumunda kendi sözünü değil, bilimin tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Yani Atatürk, her zaman ve her şartta bilim yolundan gidilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünün anlamı nedir?

Doğru yolu gösteren, kılavuz anlamına gelen mürşit sözcüğü, Atatürk’ün Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir sözü nedeniyle kullanılmaya devam etmektedir. Bu sözün açılımı şudur, gerçeği bilmek için bilimsel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bilimin yol göstericiliği ve rehberliği bu yüzden önemlidir.

Atatürk’e göre bilim ve çağdaşlaşma arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bilim ve teknik rehber alınmadıkça, onun kuralları ve yöntemleri benimsenmedikçe hiçbir alanda ilerlemekten söz edilemezdi. Bu bakımdan Atatürk’e göre, “İlim ve tekniğin dışında kılavuz aramak, dalgınlıktı, bilgisizlikti, doğru yoldan ayrılmaktı.”38 İşte Atatürk’ün çağdaşlaşma modeli temelde bu esasa dayanır.

Mustafa Kemal Türkçülük konusunda kimden etkilenmiştir?

Ziya Gökalp ve Mustafa Kemal Atatürk Ziya Gökalp, Türk milliyetçiliğinin temelidir. Atatürk “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin Namık Kemal, fikirlerimin Ziya Gökalp’dir.” sözüyle Ziya Gökalp’in ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *