Hangi Grafik Nerede Kullanılır?

Çizgi ve sütun grafiği nerelerde kullanılır?

Sütun grafikler, ayrık verileri karşılaştırmak ya da zaman içindeki eğilimlerini göstermek için faydalıdır. Çizgi grafikler, zaman içerisindeki eğilimleri göstermek ve birçok veri serisini karşılaştırmak için faydalıdır.

Çizgi grafikleri nerede kullanılır?

Özellikle de aylar, çeyrekler yahut mali yıllar gibi verilerin zaman içerisinde değişim gösterdiği durumlarda çizgi grafiği kullanımı söz konusudur. Çizgi grafiği; Ay, Çeyrek yahut mali yıl gibi düzenli olan dağılmış verileri göstermek amacıyla kullanılır.

Iki veri grubunu karşılaştırmak için hangi grafik kullanılır?

Karşılaştırma grafikleri, değerleri birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılır.

Daire grafiği nerelerde kullanılır 8 sınıf?

– Seçimlerde oy oranlarını karşılaştırmak için kullanılır. – Televizyonlardaki reyting oranlarını değerlendirmek için kullanılır. – Belli bir zaman çizelgesi eşliğinde üretilen ürünler için değerlendirilir. – Herhangi bir bölgede üretilen tarım ürünlerinin oransal miktarı için değerlendirir.

Çizgi grafiği özellikleri nelerdir?

Çizgi grafikler 2 eksenden oluşur: x ekseni (yatay) ve y ekseni (dikey). Grafiksel olarak (x, y) şeklinde gösterilir. Her eksen farklı bir veri türünü temsil eder ve kesiştikleri noktalar orijin (0,0)’dır. X ekseni bağımsızken y ekseni bağımlı eksendir, çünkü değerleri x ekseninde bulunan değerlere bağlıdır.

Grafikler neye göre kullanılır?

Sayısal verilerin çizgilerle ifade edilmesi yöntemine grafik denir. Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek bunlar arasında karşılaştırmalar yapılabilmesine imkân tanır. Böylece sayısal verilerin anlaşılması ve yorumlanması mümkün olur. Coğrafya öğretiminde istatistiksel grafikler kullanılmaktadır.

You might be interested:  Toplum Için Sanat Anlayışı Hangi Dönem?

Grafik nedir çeşitleri nelerdir?

Grafik Türleri

 • Bir Grafik Türü ve Yapılandırma Seçme. Bir grafik türü seçmek için, grafiğin neyi göstermesini istediğinizi dikkate alın.
 • Pasta Grafikler. Pasta grafikler, oranların vurgulanması için faydalıdır.
 • Sütun Grafikler.
 • Çubuk Grafikler.
 • Çizgi Grafikler.
 • Alan Grafikleri.
 • Sütun-Çizgi Grafikleri.
 • Radar Grafikleri.

Grafikte yatay çizgi ne demek?

Yatay çizgiler genellikle belirli bir fiyatı not almak için kullanılır. Destek ve direnç seviyelerini belirlerken de çok yararlı olabilirler. Genişletilmiş Çizgiler (herhangi bir yönde çizilebilecek) gibi, Yatay Çizgiler de süresiz olarak kendi yönlerinde devam eder.

Çizgi grafiği nasıl çizilir?

Çizgi grafik oluşturma

 1. Örnek çalışma sayfası verilerini boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya çizgi grafikte çizdir etmek istediğiniz verileri içeren çalışma sayfasını açın.
 2. Çizgi grafikte çizim yapmak istediğiniz verileri seçin.
 3. Ekle sekmesine tıklayın ve sonra Çizgi veya Alan Grafiği Ekle’ye tıklayın.

Bir verinin zamanla değişimini hangi grafikle?

Sütun grafikler, zaman içinde verilerin nasıl değiştiğini veya öğeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için kullanışlıdır.

Tablo ve grafikler ne işe yarar?

Tablo ve grafikler araştırma sonucunda elde edilen verilerin sayısal olarak anlaşılabilir bir şekilde sunulmasını sağlayan araçlardır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin görsel olarak da anlaşılmasına hizmet ederler. Verilerin analizini ve yorumlanmasını kolaylaştırırlar.

Radar grafiği nedir?

Radar grafiği, çoklu nicel değişkenleri karşılaştırmak için kullanılır. Bununla birlikte, radar grafiği, bir veri seti içindeki değişkenlerin yüksek veya alçak değerlerini görmek ve bunların performanslarının karşılaştırılmasına da olanak tanır. Radar grafiğinde, her değişkenin merkezden başlayan bir ekseni bulunur.

Daire grafiği 8 sınıf nasıl bulunur?

Bir dairenin merkez açıları toplamı 360°’dir. Grup verilerini daire grafiğine yerleştirirken verilerin toplamı alınır. Grup verilerinin her biri bu toplama oranlanarak daire grafiğindeki oranı bulunur. Bulunan sonuçlar 360° ile çarpılarak daire grafiğindeki merkez açıların değerleri elde edilir.

You might be interested:  Fonetik Sanat Ne Demek?

8 sınıf sütun grafiği nedir?

Sütun grafiklerinde yatay ve düşey eksendeki veriler sütun halinde gösterilir. Yukarıdaki sütun grafiğinde bir elektronik eşya mağazasının 2003 – 2007 yılları arasındaki uydu alıcısı satış sayıları verilmiştir. Buna göre, 2003 ve 2004 yılı toplam satış 300 + 400 = 700 adettir. En çok 2007 yılında satış olmuştur.

Pasta dilimi grafik nasıl yapılır?

Word

 1. Ekleme > Grafik ‘i tıklatın.
 2. Pasta ‘yı tıklatın ve ardından istediğiniz pasta grafiği çift tıklatın.
 3. Görünen elektronik tabloda, yer tutucu verilerini kendi bilgilerinizle değiştirin.
 4. Bitirdiğinizde, elektronik tabloyu kapatın.
 5. Grafiği tıklatın ve son dokunuşları eklemek için grafiğin yanındaki simgeleri tıklatın:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *