Güdümlü Sanat Ne Demek?

  • Güdümlü sanat : Belli bir siyasi ve toplumsal ideoloji doğrultusunda oluşturulan sanat. Eş güdümlü : Aralarında eş güdüm bulunan, koordine. Güdüm : Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin bütünü.

Güdümlü ve Buyruklu sanat ne demek?

Belli bir siyasi ve toplumsal ideoloji doğrultusunda oluşturulan sanat. Belli siyasal, toplumsal öğretilere bağlı kalarak yapılan sanat. Art produced according to certain guidelines.

Güdümlü olmak ne demek felsefe?

Güdümlü ne demek felsefe? Güdülebilen, yönetilebilen. Belli bir amaca göre yönetilen, yönlendirilen, yürütülen.

Güdümlü edebiyat ne demek?

Güdümlü Edebiyat, belli bir siyasî ve toplumsal ideoloji doğrultusunda oluşturulan, daha çok bu ideolojiye hizmet amaçlı yapılan edebiyat türüdür.

Güdümlü seçim ne demek?

Bu türden hükûmetler özgür ve adil seçimlerle işbaşına gelir ancak devletin politikalarında bir değişikliğe gitmez. Başka bir deyişle, hükûmet seçimleri kontrol eder ve halkın demokrasinin diğer araçlarını kullanmasını engeller. Halk için demokrasinin tek aracı olarak seçim kalmıştır.

Güdümlü silah ne demek?

Güdümlü tanksavar füzesi (İngilizce anti-tank guided missile (ATGM) ya da anti-tank guided weapon (ATGW)) tankların imhası amacıyla üretilen güdümlü füze sınıfında bir silahtır. Bu füze ya da silahların ana görevi ağır zırhlı tank veya zırhlı savaş araçlarını vurmak ve yok etmektir.

Şablon olmak ne demek?

Şablon, bir şeyi çoğaltmak veya gerektiğinde pratik ve hızlıca yapabilmek amacıyla hazırlanan örnek ya da model.

You might be interested:  Grafik Bölümü Ne Iş Yapar?

Motivasyon ne demek TDK?

1. Harekete getirme, harekete sevk etme. 2. İtici kuvvet, harekete yöneltici içsel güç.

Iş güdüm nedir?

Iş güdüm ne demek? a. 1. Yönetme işi, idare.

Güdümlü yük nedir?

(b) Güdümlü yük; Toplam hareketin, konumu sabit noktalarla belirlenen rijit ya da esnek kılavuzlar boyunca yapıldığı yüktür. Malzemeleri ya da yükleri kaldırma, yerlerini değistirme, yükleme ve bosaltma islerinde kullanılır.

Güdümlü yazı ne demek?

Güdümlü yazmanın amacı öğrencilerin öğrendikleri cümle ya da yapıları kontrollü bir biçimde kullanmalarıdır. Serbest yazma çalışmalarıyla öğrencilerden düşüncelerini kendi üsluplarına göre yazmaları istenir.

Özverili insan ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında özveri kelimesi ‘Bir amaç adına ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir durum için, kişisel çıkarlardan vazgeçme, fedakarlık’ anlamlarına gelmektedir.

Öykünmek ne anlama gelir?

Kelime olarak; birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek anlamına gelen öykünme, aşağıdaki anlamlara gelebilir: Öykünücü, bir bilgisayar ortamını donanımsal veya yazılımsal olarak taklit eden yazılım. Taklit, bir öğeye benzemeye çalışma, başka kimselerin davranışlarını taklit etme.

Çalakalem yazmak ne?

Çalakalem yazmak kelimesi genel olarak çok, çabuk ve gelişigüzel yazmak demektir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *