Grafik Tasarım Staj Defteri Nasıl Doldurulur?

Ilk gün staj defterine ne yazılır?

Staj defterinde yapılan iş sayfalarında ilk olarak kurumun genel bir tanıtımı yapılmalıdır. Hangi sektörde yer aldığı, kuruluş tarihi, çalışan sayısı, kurum içi departmanlar vb. bilgilere yer verilmelidir. İkinci olarak sizin hangi birimde ve kimlerle çalıştığınızı yazmanız gerekmektedir.

Staj defteri nasıl yapılır?

Kapak için fazla uğraşmaya gerek yoktur. Sadece sizin ile ilgili bilgiler, firma bilgileri (Ad, soy ad, okul numaranız, üniversite,fakülte ve bölümün ismi,danışman hocanızın adı, staj yaptığınız firmanın adı, staj yapılan departman ). Bu yazıların arkasına belki güzel fon eklenebilir.

Staj defteri giriş bölümü nasıl yazılır?

Giriş bölümü, okuyucunun konuyla ilgili başka yayınları okumaya gerek duymadan projeyi veya staj konusunu anlayıp değerlendirebilmesini sağlamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çalışmanın yapılmasının gereğini ve amacını da kısaca anlatmalıdır.

Resmi tatillerde staj defterine ne yazılır?

Günde 7,5 saatten az yapılan çalışmalar, Gece yapılan çalışmalar, Resmi tatillere ve Pazar günlerine denk gelen çalışmalar yasal olarak staj kabul edilmez ve bu sürelerde staj yapılamayacağı için deftere de yazılamaz. Stajda günlük yapılan çalışmalarla ilgili mutlaka açıklama yazılmalıdır.

Staj defteri teslim edilmezse ne olur?

Staj Tamamlandıktan sonra en geç iki hafta içinde staj defterinin Yüksekokulumuz evrak kayıt bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. Daha geç teslim edilen staj defterleri işleme alınmayacak ve staj geçersiz sayılacaktır.

You might be interested:  Grafik Ve Animasyon Ne Iş Yapar?

Staj defteri doldurmak zorunlu mu?

STAJ SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER; 1) Stajını tamamlayan her öğrenci, stajda yaptığı çalışmalarla ilgili bir defter hazırlamak zorundadır. Sunumda öğrencinin stajda çektiği fotoğrafları da içeren bilgiler sunması zorunludur.

Staj defteri fiyatı ne kadar?

BİR MÜHÜR 150 LİRA Staj yaptıktan sonra staj defterini okuldan alan öğrenciler bu defterlere 80 TL ile 150 TL arası değişen paralar veriyorlar. Kırtasiyelerde 5 TL’ye satılan staj defterlerinin okulda yüksek fiyatlara satılmasının sebebi ise okulların kullandıkları mühürler.

Staj dosyasında daksil kullanılır mı?

Defterler kurşun kalemle DOLDURULMAMALIDIR. kaybolabilmektedir. Sayfalarda silinti, kazıntı, daksil karalama olmayacak.

Staj dosyasında programı bölümüne ne yazılır?

Kısım /Şube: O gün çalıştığınız departmanı yazmanız gerekmektedir. Sayfa No: Defterde kaçıncı sayfada iseniz o yazılır.

Staj sonuç raporuna ne yazılır?

Staj raporunda, aşağıda maddeler halinde verilen bölümlerin hepsi, verilen sıra ile yer almalıdır. Kapak sayfası, stajyer öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, numarası, stajın konusu (yazılım/donanım), başlama ve bitiş tarihi (gün/ay/yıl), süresi (x hafta/ x*5 iş günü), staj yapılan yerin adı ve adresi bilgilerini içerir.

Staj defterini kim kontrol eder?

9. Staj defterinin yapılan iş sayfaları, stajdan sorumlu olan mühendis tarafından kontrol edilmeli ve sayfanın alt kısmında kontrol sonucu yazan yere kontrol eden olarak imza atmalıdır.

Staj dosyası ne zaman teslim edilir?

Staj Defteri stajın tamamlanmasından itibaren en geç 1 (bir) ay içinde staj komisyonuna teslim edilir. Bütün belgeleri bu süre içinde eksiksiz teslim edilmeyen stajlar değerlendirmeye alınmaz ve başarısız sayılır.

Lisede staj kaç gün yapılır 2020?

Öğrencilerimizin toplam 40 iş günü Endüstriyel Staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu staj çalışmasının 2 işgününü 10. sınıf sonunda kalan 20 iş gününü de 11. sınıfın sonunda yapmaları gerekmektedir. Önceki yıllarda 300 saat olan staj zorunluluğu yeni yönetmelik ile 40 işgünü olmuştur.

You might be interested:  Sanat Tarihi Mezunu Ne Iş Yapar?

AÖL staj nasıl yapılır?

STAJ BAŞVURUSU İŞLEMLERİ İşletmelere başvurular yazılı yapılır. İşletmeye yapılan başvuru sonrasında işletmenin kabul etmesi ve işletmenin meslek eğitimine uygun olması halinde staj yapılabilir. Staj yapan öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *