Fikir Eseri Ve Sanat Eseri Hangi Yönleriyle Birbirinden Ayrılır?

Fikir ve sanat eserlerinin yayınlatma ve çoğaltma hakkına ne denir?

· Telif Hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar. Telif hakları ile koruma altına alınan, insan düşüncesinin yarattığı maddi olmayan mallardır. Telif hakları somutlaştığı maddeden ayrı ve bağımsız bir varlık ve hukuki değere sahiptir.

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki düşünsel hakları nedir?

Eser sahibinin meydana getirdiği fikir ve sanat eseri üzerindeki haklarına telif hakkı denir. Telif hakları mutlak hak niteliğindedir bu nedenle de ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilecektir. Bu hakkın doğumu için tescil edilmesine gerek yoktur.

Fikir ve sanat eseri türleri nelerdir?

2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na Göre Eser Türleri

 • İlim ve edebiyat eserleri,
 • Musiki eserleri,
 • Güzel sanat eserleri.
 • Sinema eserleri.

Fikir eseri kelimesinin anlamı nedir?

Fikir ve sanat eseri, eser sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri türlerinden biri içine giren ve fikri çabayı içeren her nevi fikir ve sanat ürünüdür. 5846 Sayılı Kanun’da eser türleri açısından sınırlı sayı ilkesi işler.

You might be interested:  Bilgisayardan Grafik Nasıl Yapılır?

Neler telif hakkına girer?

Dersler, makaleler, kitaplar ve müzik besteleri gibi yazılı eserler. Resim, poster ve reklam gibi görsel eserler. Video oyunları ve bilgisayar yazılımları Tiyatro oyunu ve müzikal gibi drama eserleri.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre hukuki güvence altına alınan fikri haklar Nelerdir?

FSEK, ilim ve edebiyat eserlerini, musiki eserlerini, güzel sanat eserlerini, sinema eserlerini ve bunların yanında mektup, portre, ad ve alamet gibi eser konumunda olmayan konuları koruma kapsamına almaktadır. Söz konusu korunan haklar eser sahibinin manevi ve mali haklarıdır.

Fikri haklar mirasçılara geçer mi?

Eser sahibinin ve istisnai hallerde işveren gibi yaratıcı olmadığı halde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ( FSEK ) tarafından eser sahibi olduğu kabul edilen diğer hak sujelerinin kişiliğine bağlı olan bu hukuki durum ölümle mirasçılara geçmez, ancak bu hukuki durumdan kaynaklanan hak ve yetkilerin mirasla başkalarına

Eser sahibinin fikir ve sanat eserlerinden doğan mali hakları nelerdir?

Eser sahibinin mali hakları

 • İşleme hakkı Bir eserden işlemek suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.
 • Çoğaltma hakkı
 • Yayma hakkı
 • Temsil hakkı
 • İşaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı
 • Pay ve Takip hakkı

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nelerdir?

Resmî Gazete’nin 7981 no.lu sayısında yayımlanarak, 13 Aralık 1951 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun, bilgisayar programları dahil bilim, edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema eserlerinden doğan hakları tanımlar ve güvence altına alır. Buna göre ilgililerin bu eserler dolayısıyla maddi ve manevi yetkileri doğar.

Sanat eseri türleri nelerdir?

Kendi başlarına bir değer yaratan resim, mimari, heykel, çizim gibi sanat ürünleri konu alır.

 • Resim. Sanatçının hayal dünyasını veya doğadan bir kesiti anlatan düz bir zemin üzerinde renklerin ve çizgilerin kullanıldığı sanat türüdür.
 • Mimari.
 • Heykel.
 • Kabartma.
 • Seramik.
 • Tiyatro.
 • Pandomim.
 • Şiir.
You might be interested:  Nvidia Grafik Ayarları Nasıl Yapılmalı?

Fikir nasıl koruma altına alınır?

SORU: Eserimi nasıl koruyabilirim? CEVAP: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır. Eserin herhangi bir kuruma kayıt (tescil) ettirilmesine ya da onaylattırılmasına gerek yoktur.

Eser olmanın şartlarından biri olan genel şart nedir?

Eser Sayılmanın Şartları Eser onu meydana getiren kişinin özelliklerini taşımalıdır. Eser maddi varlığa sahip olmalıdır. Eser kanunda sayılan eser türlerinden birine dahil olmalıdır.

Eser yapan kişiye ne denir?

Eseri meydana getiren kişidir. (Romanı, şiiri, senaryoyu, bilgisayar programının/veritabanının kaynak kodlarını yazan; fotoğrafı çeken; resmi, heykeli yapan; mimari eserin çizimini gerçekleştiren, v.b. kişi ya da kişilerdir.)

Alenileşme nedir hukuk?

Alenileşmiş Eser Nedir: Eğer bir eser, o eserin sahibi tarafından umuma arzedilmiş ise buna hukuken alenileşmiş eser denir. Bu tanım ve özellik arzeden durumlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 7 hükmünde yer almıştır.

Fikri eserler nelerdir?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca; sahibine has özellikler taşıyan ve ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar yahut sinema eserleri olan her türlü fikir ve sanat alanındaki ürünlere eser denir. Kanunda ayrıca farklı eser türleri için farklı telif hakkı düzenlemesi yapılmıştır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *