Excele Grafik Nasıl Eklenir?

Grafik oluşturma

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.
 2. Ekle sekmesine tıklayın ve sonra Grafik‘in yanındaki oka tıklayın.
 3. Bir grafik türüne tıklayın ve sonra eklemek istediğiniz grafiğe çift tıklayın.
 4. Excel‘de, örnek verileri grafikte çizmek istediğiniz verilerle değiştirin.

Grafik nasıl eklenir?

Word’de sıfırdan basit bir grafik oluşturmak için, Ekle > Grafik ‘e tıklayın ve istediğiniz grafiği seçin.

 1. Ekleme > Grafik ‘i tıklatın.
 2. Grafik türünü tıklatın ve sonra istediğiniz grafiği çift tıklatın.
 3. Görüntülenen elektronik tabloda, varsayılan verileri kendi bilgilerinizle değiştirin.

Birleşik grafik nasıl yapılır?

Grafik araçları’ nı görüntülemek için birleşik grafiğe dönüştürmek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın. Tasarım > grafik türünü değiştir. Tüm grafikler sekmesinde, birleşik ‘ i seçin ve ardından Kümelenmiş sütun – ikincil eksende çizgi grafiğini seçin.

Excel programındaki grafikler nedir?

Excel Grafik Türleri. Grafikler verilerin görsel bir gösterimidir. Grafiğin grafik biçimi, çok miktarda verinin ve farklı diziler arasındaki ilişkinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Sütun (Column) grafikler çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş verilerin karşılaştırılmasını sağlar.

You might be interested:  Grafik Tasarımcısı Nasıl Olunur?

Microsoft Office Excel de grafik eklemek için hangi yol kullanılır?

İpucu: Çalışma sayfasına hızla basit bir Çubuk grafik ekleyebilirsiniz. Grafiğinize eklenmesini istediğiniz verileri seçin ve Alt+F1 tuşlarına basın. Grafik çalışma sayfasına eklenir ve Seçim bölmesinde listelenir.

Grafik ekleme işlemi hangi sekmeden yapılır?

Grafik oluşturma

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.
 2. Ekle sekmesine tıklayın ve sonra Grafik ‘in yanındaki oka tıklayın.
 3. Bir grafik türüne tıklayın ve sonra eklemek istediğiniz grafiğe çift tıklayın.
 4. Excel’de, örnek verileri grafikte çizmek istediğiniz verilerle değiştirin.

Google e Tablolar uygulamasında grafik eklemek için hangi menü kullanılır?

Grafik oluşturma

 1. Android telefonunuzda veya tabletinizde, Google E – Tablolar uygulamasında bir e -tabloyu açın.
 2. Grafiğinize dahil etmek istediğiniz hücreleri seçin.
 3. Ekle. Grafik ‘ e dokunun.
 4. İsteğe bağlı: Farklı bir grafik seçmek için Tür’ e dokunun. Ardından bir seçenek belirtin.
 5. Bitti’ye. dokunun.

Birleşik grafik nedir?

Birleşik grafik, sütun grafiğinin özellikleriyle çizgi grafiğinin özelliklerini birleştirmenizi sağlar: bir ifadenin değerlerini sütunlar olarak gösterirken, diğer bir ifadenin değerlerini çizgiler veya semboller olarak gösterebilirsiniz.

Çizgi grafiği nasıl yapılır?

Çizgi grafik oluşturma

 1. Örnek çalışma sayfası verilerini boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya çizgi grafikte çizdir etmek istediğiniz verileri içeren çalışma sayfasını açın.
 2. Çizgi grafikte çizim yapmak istediğiniz verileri seçin.
 3. Ekle sekmesine tıklayın ve sonra Çizgi veya Alan Grafiği Ekle’ye tıklayın.

Excel’de sütun grafiği nasıl yapılır?

Sütun grafiği oluşturmak için şu adımları izleyin: E-posta iletisinde, Grafik Ekle’>tıklayın. Grafik Ekle iletişim kutusunda Sütun seçeneğine tıklayın,istediğiniz sütun grafiği seçeneğini belirtin ve Tamam’a tıklayın. Excel bölme penceresinde açılır ve çalışma sayfasında örnek veriler görüntüler.

Excelde XY nerede kullanılır?

Microsoft Office Excel 2003 ve önceki Excel sürümlerinde şu adımları izleyin: Ekle menüsünde Grafik’i tıklatın. Grafik Sihirbazı – Adım 1 / 4 – Grafik Türü iletişim kutusunda, Standart Türler sekmesini tıklatın. Grafik türü altında, XY (Dağılım) seçeneğini ve sonra da İleri’yi tıklatın.

You might be interested:  Grafik Tasarım Için Hangi Derslerin Iyi Olması Gerekir?

Excelde bir satır silindiğinde ne olur?

Hücre, satır ya da sütun silme Satır veya sütun silerken, diğer satır veya sütunlar otomatik olarak yukarı ve sola kayacaktır.

Excelde hangisi tarih ve saati verir?

Ctrl+; gibi bir tuş bileşimine basıp bir hücreye geçerli tarihi eklediğinizde, Excel geçerli tarihin “anlık görüntüsünü” alır ve tarihi bu hücreye ekler.

Grafik eklemek için hangi menü veya komut kullanılır?

Sununuza çizelge ya da grafik ekleme Ekle sekmesinde, Çizimler grubunda Grafik ‘e tıklayın. Grafik Ekle iletişim kutusunda, bir grafiğe tıklayın ve sonra da Tamam’a tıklayın.

Ms Excel’de herhangi bir grafiğe seri eklemek için hangi düğmeden yararlanılır?

Grafik sayfasında yer alan bir grafiğe veri serisi ekleme Grafik Tasarımı sekmesinde Verileri Seç’e tıklayın. Grafiğin kaynak verilerini içeren çalışma sayfasında Veri Kaynağı Seç iletişim kutusu kaybolur.

Excel’de iki veya daha fazla hücreyi birleştirmek için sırasıyla hangi sekmeleri kullanırız?

Şu adımları izleyerek iki veya daha fazla hücreyi birleştirin:

 1. Birleştirmek istediğiniz iki veya daha fazla bitişik hücreyi seçin.
 2. Giriş sekmesinde Birleştir ve Ortala’yı seçin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *