Excelde Parabol Grafik Nasıl Çizilir?

Excelde grafik çizimi nasıl yapılır?

Grafik oluşturma

  1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.
  2. Ekle sekmesine tıklayın ve sonra Grafik ‘in yanındaki oka tıklayın.
  3. Bir grafik türüne tıklayın ve sonra eklemek istediğiniz grafiğe çift tıklayın.
  4. Excel ‘de, örnek verileri grafikte çizmek istediğiniz verilerle değiştirin.

Excel’de XY türü grafikleri nerede kullanırsınız?

Microsoft Office Excel 2003 ve önceki Excel sürümlerinde şu adımları izleyin: Ekle menüsünde Grafik ‘i tıklatın. Grafik Sihirbazı – Adım 1 / 4 – Grafik Türü iletişim kutusunda, Standart Türler sekmesini tıklatın. Grafik türü altında, XY (Dağılım) seçeneğini ve sonra da İleri’yi tıklatın.

Excelde çizgi grafiği nasıl yapılır?

Çizgi grafikte çizim yapmak istediğiniz verileri seçin. Ekle sekmesine tıklayın ve sonra Çizgi veya Alan Grafiği Ekle’ye tıklayın. İşaretçileri olan çizgi ‘ye tıklayın. Tasarım grafik alanı sekmelerini görüntülemek için grafiğin üst bilgi sekmesine tıklayın.

Excelde pasta grafiği nasıl yapılır?

Excel

  1. Elektronik tablonuzda, pasta grafiğiniz için kullanılacak verileri seçin.
  2. Insert > Pasta veya Halka Grafik Ekle’yi tıklatın ve ardından istediğiniz grafiği seçin.
  3. Grafiği tıklatın ve son dokunuşları eklemek için grafiğin yanındaki simgeleri tıklatın:

Birleşik grafik nasıl yapılır?

Grafik araçları’ nı görüntülemek için birleşik grafiğe dönüştürmek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın. Tasarım > grafik türünü değiştir. Tüm grafikler sekmesinde, birleşik ‘ i seçin ve ardından Kümelenmiş sütun – ikincil eksende çizgi grafiğini seçin.

You might be interested:  Excel'De Grafik Nasıl Oluşturulur?

Excel’de sütun grafiği nasıl yapılır?

Sütun grafiği oluşturmak için şu adımları izleyin: E-posta iletisinde, Grafik Ekle’>tıklayın. Grafik Ekle iletişim kutusunda Sütun seçeneğine tıklayın,istediğiniz sütun grafiği seçeneğini belirtin ve Tamam’a tıklayın. Excel bölme penceresinde açılır ve çalışma sayfasında örnek veriler görüntüler.

Excel’de kullanılan grafik türleri nelerdir?

En çok kullanılan Excel grafik türleri ise Sütun Grafik, Çizgi Grafik, Çubuk Grafik, Alan Grafik, Dağılım Grafik türleridir. Eğer daha farklı grafiklerle çalışmak istiyorsanız Diğer Grafikler tıklanarak grafik menüsü tamamen açılabilir. Hazırlayacağımız grafikte toplam 5 satır ve 6-7 sütun veri var.

Hangi grafik türü hangi veriler için kullanılır?

Sütun grafikler, ayrık verileri karşılaştırmak ya da zaman içindeki eğilimlerini göstermek için faydalıdır. Çizgi grafikler, zaman içerisindeki eğilimleri göstermek ve birçok veri serisini karşılaştırmak için faydalıdır. Pasta grafikler, oranların vurgulanması için faydalıdır.

Excelde satırlara girilen veriler sütunlara nasıl dönüştürülebilir?

Hücre içeriğini şu şekilde transpozüle öğrenebilirsiniz:

  1. Hücre aralığını kopyalama.
  2. Yerini alan verileri yapıştırmak istediğiniz boş hücreleri seçin.
  3. Giriş sekmesinde, Yapıştır simgesine tıklayın ve Yapıştır Dönüşüm Yapıştır’ı seçin.

Excel normal dağılım grafiği nasıl çizilir?

Normal bir dağılım grafiği oluşturmak için Ekle sekmesine gidin ve Grafikler’de düzleştirilmiş çizgiler ve işaretçiler içeren bir dağılım grafiği seçin.

Alan grafiği nasıl çizilir?

Alan Grafiği, çizginin altının belirli bir renk veya doku ile doldurulduğu çizgi grafikleridir. Alan grafikleri kartezyen koordinat sisteminde ilk olarak veri noktaları çizilir, noktalar arasındaki çizgiler birleştirilir ve son olarak tamamlanan çizginin altındaki alanın içi doldurulur.

Dağılım grafiği ne demek?

Dağılım Grafiği, iki değişkenin değerlerini görüntülemek için kartezyen koordinatlar kullanılarak yerleştirilen bir noktalar topluluğu kullanır. Her eksende bir değişken görüntülenerek, iki değişken arasındaki ilişkinin veya korelasyonun mevcut olup olmadığını tespit edilebilir.

You might be interested:  Dionisyen Sanat Ne Demek?

Excelde yüzde formülü nasıl yazılır?

Excel tablosunda A2 hücresine 2500 değeri girilir, B2 hücresineyse 3000 değeri yazılır. C2 hücresine yazılan formül bu durumda; (B2-A2)/A2 olur. İşlemin sonucu; (3000-2500)/2500 = 1/5 = %20 olur.

Pasta dilimi grafik nedir?

Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektör grafiği) (İngilizce: “pie chart”, ” pasta grafiği”), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri görsel bir şekilde betimleyip özetlemek için hazırlanan; içindeki kategori dilimlerini orantısal olarak

PowerPoint çizgi grafiği nasıl yapılır?

PowerPoint ‘de sıfırdan basit bir grafik oluşturmak için, Ekle > Grafik ‘e tıklayın ve istediğiniz grafiği seçin. Ekle sekmesinde, Çizimler grubunda Grafik ‘e tıklayın. Grafik Ekle iletişim kutusunda, grafik türlerinde gezinmek için oklara tıklayın. İstediğiniz grafik türünü belirleyin ve Tamam’a tıklayın.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *