Excelde Çizgi Grafik Nasıl Yapılır?

Çizgi grafikte çizim yapmak istediğiniz verileri seçin. Ekle sekmesine tıklayın ve sonra Çizgi veya Alan Grafiği Ekle’ye tıklayın. İşaretçileri olan çizgi‘ye tıklayın. Tasarım grafik alanı sekmelerini görüntülemek için grafiğin üst bilgi sekmesine tıklayın.

Excel tablolarına grafik nasıl eklenir?

Grafik oluşturma

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.
 2. Ekle sekmesine tıklayın ve sonra Grafik ‘in yanındaki oka tıklayın.
 3. Bir grafik türüne tıklayın ve sonra eklemek istediğiniz grafiğe çift tıklayın.
 4. Excel ‘de, örnek verileri grafikte çizmek istediğiniz verilerle değiştirin.

Excel’de nasıl sütun grafiği yapılır?

Sütun grafiği oluşturmak için şu adımları izleyin: E-posta iletisinde, Grafik Ekle’>tıklayın. Grafik Ekle iletişim kutusunda Sütun seçeneğine tıklayın,istediğiniz sütun grafiği seçeneğini belirtin ve Tamam’a tıklayın. Excel bölme penceresinde açılır ve çalışma sayfasında örnek veriler görüntüler.

Excelde kutu Grafiği nasıl yapılır?

Kutu ve çizgi grafiği oluşturma Excel ‘de, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, Istatistik grafik >kutusu ve yatay çizgi ekle > Ekle ‘ye tıklayın. Önemli: Word, Outlook ve PowerPoint ‘te Bu adım biraz farklı çalışır: Ekle sekmesinde, Çizimler grubunda Grafik ‘e tıklayın.

Excel programındaki grafikler nedir?

Excel Grafik Türleri. Grafikler verilerin görsel bir gösterimidir. Grafiğin grafik biçimi, çok miktarda verinin ve farklı diziler arasındaki ilişkinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Sütun (Column) grafikler çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş verilerin karşılaştırılmasını sağlar.

You might be interested:  Bilim Sanat Ve Çeşitli Meslek Dallarında Kullanılan Sözcüklere Ne Denir?

Excel’de XY türü grafikleri nerede kullanırsınız?

Microsoft Office Excel 2003 ve önceki Excel sürümlerinde şu adımları izleyin: Ekle menüsünde Grafik ‘i tıklatın. Grafik Sihirbazı – Adım 1 / 4 – Grafik Türü iletişim kutusunda, Standart Türler sekmesini tıklatın. Grafik türü altında, XY (Dağılım) seçeneğini ve sonra da İleri’yi tıklatın.

Excel programında hazırladığınız tablolarda grafik oluşturmak istediğiniz de aşağıdaki hangi klavye kısayolunu kullanmanız gerekir?

Çalışma düzeninde bir Excel çalışmak (örneğin, veri etiketleri eklemek veya düzende değişiklikler yapmak) için, önce grafiği seçmeniz gerekir.

 1. Grafik adını duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın.
 2. İstediğiniz grafiğin adını duyduğunuzda Enter tuşuna basın.

Çubuk grafiği nasıl yapılır?

Excel’de çubuk grafik oluşturma

 1. Çözümleme Araç Takımı’nın yüklü olup olmadığını kontrol edin.
 2. Bir sütuna giriş verilerini yazın.
 3. Veri’ye ve ardından Veri Çözümlemesi’ne tıklayın.
 4. Çubuk Grafik seçeneğine ve sonra Tamam’a tıklayın.
 5. Giriş bölümü altında, giriş aralığını (veriniz) ve ardından bölme aralığını seçin.

Excel sütun grafiği nedir?

Sütun grafiği, verileri grafiğe yatay olarak bakan dikey çubuklar halinde temsil eder. Diğer grafikler gibi, bir sütun grafiğinin X ekseni ve Y ekseni vardır. Genellikle, X ekseni yılı, dönemleri, adları vb. Temsil eder ve Y ekseni sayısal değerleri temsil eder.

Histogram ile sütun grafiği arasındaki fark nedir?

Histogram, sürekli değişkenlerin frekans dağılımlarının betimlenmesinde kullanılan, özel bir sütun grafiğidir. Kesikli verilerde kullanılması daha uygun olan sütun grafiği ile histogram arasındaki temel fark, histogramda sütunlar arasında boşluk bırakılmamasıdır.

Kök yaprak grafiği nedir?

Dal- yaprak grafikleri (İngilizce: stem-and-leaf plot veya stemplot), betimsel istatistik ve “istatistiksel grafik ” konusu olup sayısal olarak elde edilen verilerin grafik olarak görsel şekilde özetlemek amacıyla çizilir. Bu gösterim şekli veri setinin yapısını, örüntüsünü veya genel eğilimini gösterir.

You might be interested:  Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları Ne Iş Yapar?

Kutu çizgi grafiği nedir?

Bir kutu grafiği (Boxplot), veri çeyreklerini (veya yüzdelikleri) ve ortalamaları görüntüleyerek sayısal verilerin ve değişkenliğin görsel olarak dağılımını göstermek için kullanılır. Veri analizinde sıklıkla kullanılan bir grafik türüdür.

Excelde bir satır silindiğinde ne olur?

Hücre, satır ya da sütun silme Satır veya sütun silerken, diğer satır veya sütunlar otomatik olarak yukarı ve sola kayacaktır.

Excelde hangisi tarih ve saati verir?

Ctrl+; gibi bir tuş bileşimine basıp bir hücreye geçerli tarihi eklediğinizde, Excel geçerli tarihin “anlık görüntüsünü” alır ve tarihi bu hücreye ekler.

Zaman için hangi grafik kullanılır?

Sütun grafikler, ayrık verileri karşılaştırmak ya da zaman içindeki eğilimlerini göstermek için faydalıdır. Çizgi grafikler, zaman içerisindeki eğilimleri göstermek ve birçok veri serisini karşılaştırmak için faydalıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *